Sarlin -suku

Uutta ja vanhaa – suvun henkilöitä ja tapahtumia

~ Konstantin*

10.03.1826 – 12.07.1914.

Eli ja vaikutti Viitasaarella. ”Lepolan vanhus”.

Norjalaisen puuyhtiön ostoasiamies.

Lukkari, herännäisyyden johtomies Viitasaarella, kunnallislautakunnan esimies (1865).

Katso tarkemmin:

Muutamia pääpiirteitä K. Saarelaisen elämänvaiheista. Itsekertoma.

Lennart Pinomaa: Konstantin Sarlinin (1826 – 1914) elämän taitekohta. Teoksessa Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. Helsinki 1976.

***

Konstantin Ferdinand Sarlin besökte förutnämnde trivialskola i fem år med vitsord: ”tillvunnit sig kännedom af vetenskapernas grunder i allmänhet”, läste privatim några år och blef 1842 anställd vid länestyrelsen i Viborg. Afven han är lång till växten, men tyvärr af sangviniskt skaplynne, af hvars följder han fått mycket att ångra och lida i lifvete. Genom äldre vroderns plötslig bortgång erbjöds honom klockaretjänsten i Wiitasaari. Efter mycken tvekan afreste han 1844 till Helsingfors och erhöll erforderliga men knapp undervisning i notkännedom och sång af Univers, läraren professor Ehrström samt i populär kirurgi af professor Ingman å sjukronderna vid kliniken samt valdes enhälligt till föresagda befattning 1.5.1845. – Han innehade denna befattning i fyrtio år till 1885, då han tvingades att afträda. Men erhöll med samma af församlingen som vedermäle ett guldur, med i boetten ingravades ”Muisto Wiitasaarelaisilta K. Sarlinille 1845 – 1885”. Samtidigt blev församlingens nya kyrka färdig, dit Sarlin å sin sina förärade den stora kristallkronan som hänger öfver korsgången midt uti kyrkan. Honom var förunnadt att åtnjuta folkets kärlek och förtroende, ehuru byråkratin oafbrutet förföljade honom alltsedan 1868, då kommunalförvaltningen kom till stånd och Sarlin var dess ordförande en lång tid, hvarunder vl.a. 3 högre folkskolor bildades, uti hvilkas direktioner han var ordförande. Äfven från klereciets sida skedde en oförsynt förföljelse, tills H.H: biskop Schauman gjorde tvärt slut på intrigerna vid visitationsförrättningen 1871, då prästerna strängt medfors och i protokollet befinnes om Sarlin vitsordat: ”Derom var visitator öfvertygad, att församlingen egde en skicklig klovkare, som dessutom med mer än vanligt nit arbetade för ett kristligt lif i församlingen”.

Unden den pågående förföljelsen utgaf Sarlin i tryck sex smärre skrifter under pseudonymen K. Saarelainen, af hvilka ”Jesus lefver” på finska och svenska såg flera upplagor och spriddes i mera än 10.00 exx. på Luth. Evang. Föreningens förlag. Oaktadt mänga och hårda pröfningar i lifvets strid är Sarlin ännu vid fyllda 76 års ålder vid nästan fulla själs- och kroppskrafter och lefver ett stilla och fridfulla lif å sin lilla villa Lepols midt uti kyrkobon, värdad af sin (4:de) maka Rosa Sarlin.

Lähde: Viitasaaren kanttorin Konstantin Sarlinin pojallensa kihlakunnantuomari Julius Sarlin-Sarasteelle tekemä esitys Sarlinin ja Schiöneman’in suvuista. Lepola 1911.

Konstantin Sarlin 85-vuotiaana 1911
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s