Sarlin -suku

Uutta ja vanhaa – suvun henkilöitä ja tapahtumia

> Raino Erik Saraste

23.05.1909 Kuopio – 28.06.1988 Helsinki

Isä
Bruno Gustaf Villehad Sarlin

Äiti
Signe Dagmar Johanna Hallberg

Puoliso
Elvi Kovanen (27.06.1913 Mikkeli – 27.12.2000 Helsinki)

2 lasta

***

Entinen vakuutusjohtaja ja lainopillisten kysymysten kansanvalistaja, varatuomari Raino Erik Saraste kuoli 28. kesäkuuta Helsingissä sairastettuaan pitkään. Hän oli syntynyt 23. toukokuuta 1909 Kuopiossa.

Saraste pääsi ylioppilaaksi 1928 Vaasassa, suoritti ylemmän oikeustutkinnon 1935 ja vaaditun ajan Mikkelin tuomiokunnan notaarina työskenneltyään sai varatuomarin arvon 1939. Hän työskenteli sitä ennen 30-luvulla lyhyehkön aikaa ylimääräisenä esittelijänä oikeusministeriössä.

Sarasteen varsinainen elämäntyö rakentui kuitenkin vakuutusalalla. Jo vuodesta 1936 lähtien hän työskenteli vuoteen 1949 asti Vakuutusyhtiö Auran virkailijana, sittemmin lakimiehenä ja johtokunnan sihteerinä sekä 1949-1954 Yksityisyrittäjäin keskinäisen vakuutusyhtiön apulaisjohtajana. Hänet kutsuttiin yhtiöön johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1954. Varatoimitusjohtajana hän toimi 1964-1970, jolloin hän siirtyi eläkkeelle.

R E Saraste osallistui aikanaan moniin luottamusmies- ja asiantuntijatehtäviin vakuutustoimen ja sen järjestöjen piitissä. Hän oli mm. Suomen Vakuutuslakimiesten yhdistyksen hallituksen jäsen parikymömentä vuotta ja jonkin aikaa puheenjohtajanakin. Han toimi 1949-1971 tapaturma-asiain korvauslautakunnan jäsenenä sekä pitkään vakuutusyhtiöiden palovahinkolautakunnan sihteerinä.

Saraste oli harrastunut kirjoittaja. Hän julkaisi vakuutusalan ammattilehdissä runsaasti kirjoituksia alansa kysymyksistä ja toimitti yhdessä kollegansa kanssa 1952 julkaistun kirjan ”Työtapaturmien tutkintaopas poliisimiehiä varten”. Yksin hän julkaisi 1958 ensimmäisen suomalaisen vastuuvakuutusta käsitelleen teoksen ”
Vastuuvakuutus I”.

Muitten toimiensa ohessa Saraste teki yhden yhtenäisen ja pitkäjänteisen työn kansalaisten lainopillisena valistajana: hän hoiti Helsingin Sanomien vakinaisena avustajana yli 45 vuotta, vuodesta 1937 alkukesään 1983 asti, ”Lainopillisia kysymyksiä ja vastauksia” -palstaa, joka oli erittäin suosittu. Hän piti tarkkaa kirjanpitoa toiminnastaan ja se osoittaa, että hän vastasi lähes 24.000 kysymykseen.

Yleisesti merkittävät tai kiinnostavat kysymykset käsiteltiin lehdessä ja erityiskysymyksiin lähti vastaus postitse. Lakipalstan lukijat pyysivät Sarastetta vuosien mittaan usein oikeuteen asianajajaksi, mutta siitä hän johdonmukaisesti kieltäytyi. Myöskään puhelimitse hän ei antanut neuvoja, koska ”aina pitää asioita ensin rauhassa miettiä”, kuten hän eräässä haastattelussaan totesi. Selkeimpiin tapauksiin Saraste saattoi muotoilla vastaukset puolessa tunnissa, jotkut vaativat päiväkausien miettimisen ja hankalin tapaus kolme kuukautta.

Mainokset