OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 4. elokuuta 2013 Kivirannassa sukukokouksen yhteydessä.

Lyhennelmä pöytäkirjasta

 • Puheenjohtaja esitti hallituksen kertomuksen sukuseuran toiminnasta vuosina 2009 – 2013
 • Kokous vahvisti kuluneen toimintakauden tilinpäätöksen ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä
 • Päätettiin, ettei liittymis- eikä jäsenmaksua kanneta
 • Hallitukseen valittiin vuosiksi 2013 – 2017 seuraavat henkilöt:
  • Stina Kujala
  • Marko Lahti
  • Christina Lindell
  • Mirja Saari
  • Erja Saraste
 • sekä varajäseniksi
  • Lauri Saraste
  • Marjatta Rautava
 • Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan
 • Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman tulevalle toimintakaudelle
  • Tavoitteena on, että kotisivuille saadaan ainakin viisi tekstiä suvun historiasta
  • Jatketaan sukutietojen keräämistä
  • Käynnistetään sääntöjen uudistaminen
  • Järjestetään ainakin yksi sukutapaaminen toimikauden aikana, esim. Siuntioon
  • Tiedotetaan suvun tapahtumista nettisivuilla

Hallituksen 13.01.2014 pidetyn kokouksen päätöksiä

 • Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi Erja Sarasteen, sihteeriksi Mirja Saaren ja taloudenhoitajaksi Christina Lindellin.
 • Keskusteltiin sukutietojen keräämisestä ja taltioimisesta sähköiseen muotoon. Seuraavia menetelmiä voitaisiin käyttää:
  • erityisesti suvun vanhempien jäsenten haastatteluja
  • mielenkiintoisten dokumenttien (kirjeet jne) kerääminen
  • valokuvien taltiointi ja jakaminen verkkopalvelun kautta
 • Jatketaan henkilötietojen keräämistä sukutietokantaa varten sekä sähköpostiosoitteiden keräämistä sukuseuran yhteydenpitoa ja tiedottamista helpottamaan.
 • Koska sukuseura ei kerää jäsenmaksua, toivottiin kuitenkin kannatusmaksun avulla saatavan rahoitusta toiminnan pyörittämiseen.
 • Selvitetään mahdollisuuksia sukuseuran retken järjestämiseksi Siuntioon tämän vuoden syksyllä.

 

Mainokset