Tapiola-ryhmän entinen pääjohtaja Asmo Kalpala piti viime sukutapaamisemme yhteydessä esityksen, jossa hän kertoi ajatuksiaan vastuullisesta yritysjohtamisesta, perustuen pitkäaikaiseen toimintaansa vakuutusalalla. Näitä samoja teemoja käsitellään Helena Hiilikorven toimittamassa Asmon elämäntyötä esittelevässä teoksessa ”Jos on valta, on myös vastuu”.

Kirja on mielenkiintoinen kertomus suomalaisen vakuutusalan kehityksestä ja muutoksista. Asmo Kalpalan ajatuksen eettisestä liikkeenjohdosta tulevat vahvasti esille, mutta samalla kirja valottaa hänen henkilökohtaista elämäänsä myös suvun historian ja tapahtumien kautta.

WSOY 2012 / ISBN 978-951-0-39483-0

 

Mainokset